Ασυρματικά Συστήματα /

Ασυρματικά Συστήματα

Συστήματα επικοινωνίας CB και VHF για το αυτοκίνητο τα οποία μας δίνουν την δυνατότητα να μπορούμε να συνομιλούμε μεταξύ των οχημάτων.

Υποκατηγορίες